/ 1 نظر / 10 بازدید
تینا

حضرت زهرا دلش از یاس بود دانه هایی اشکش از الماس بود یاس بوی مهربانی می دهد عطر دوران جوانی می دهد یاس بوی مهربانی می دهد بر خاشیه مرگ شقایق بنویسید گل تاب فشار در ودیوار ندارد سلام زیبا بود موفق باشی