/ 5 نظر / 13 بازدید
Negar va Mehrnaz

salam azizam, omidvarim movafagh bashi. merc az axa, jaleb budan(montazeretim).BYE

شنتيا

کنکورم رو دادم راحت شدم آخيششششششششششششششششش ديگه راحت شدم بای تا های

سارا

عالی[عینک]

خر

کوسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسس