دوستم نلما رفت

امشب دوست خوبم نلما راهی سفر حج است واقعا خوشا به سعادتش.

انشاالله خدا برایهممون بياره

/ 1 نظر / 12 بازدید
مصی

من هر شب به حج دلم ميرم. ای قوم به حج رفته کجاييد کجاييد معشوق همين جاست بياييد بياييد.