خوش آمديد.نظر يادتون نره

اين گل ناز رو تقديم ميکنم به افسانه گلم که اينقدر به من لطف داره

 و برام ميل ميزنه و نظر ميده( اگه نديدی تو لينک برو)

دنيا ديگه مثل تو نداره افسانه

07.gif35.gif10.gif

يه شهر باحال از سروده های دوست گلم نگار

 

در دهکده ای باز دل آرام گرفت

در پس پنجره ای بی دود و غبار

مينشيند پرستويی فراری زغبار

می کنداز همه ياد

در پس آن همه ياد بود فسانه ای نهان

نا بجا ريخت اشکی زرخش

که نشان داد که چنين است و چنان

در پس آنچه نشان داد زبيچارگی اش

آهی سر داد و از حال برفت

گفتمش که چنين است و چنان

پس چرا تو اين چنين و من چنان

/ 3 نظر / 9 بازدید
افسانه

شعر زیبایی بود . از بابت گل ازت خیلی ممنونم

نگار

ايول به خودم با اين شعری که سرودم.نگارجون دوستت دارم