الهام حميدی

سلام

اين عکس رو برای طرفداران الهام حميدی به خصوص شنتيا که گفته بود براش بذارم.شايد خودت هم داشته باشی اما قبول کن از کسی گفتی که من شايد ۲۰ تا سايت رو گشتم و عکسی پيدا نکردم.اميدوارم خوشت بياد

/ 3 نظر / 12 بازدید
متين

nice picture جکهات جالب بودن. به من سر بزن

شنتيا

سلام رها جون خيلی خوشحالم کردی.. اگه خودت بدونی چقدر واسه اون عکس ذوق زدم شاخ در مياری آخه من چاچنگولی اينترنت رو گشتم اما اين عکسش رو هنوز نديده بودم بازم ميگم اين بهترين بود مرسی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی....

شنتيا

راستی تبرک به طرفدارای ايتاليا کاش پرتغال هم بياد بالا توی فينال ايتاليا رو بزنه هر چند ايتاليا رو بعد از پرتغال خيلی دوس دارم اما چه ميشه کرد