معلمی شغل نيست عشق است هنر است

پس روز هنر عشق برشما معلمين مبارک( به خصوص مامان عزيز خودم )


+| رها | پنجشنبه ٧ اردیبهشت ،۱۳۸٥ | ٤:۳٩ ‎ب.ظ 
پيام هاي ديگران ()